Richard med en av klassene, Pakistan

Stor glede over å få hjelpe disse fattigste av fattige

Fargerike elever på en fargerik skole i Pakistan

Premiering etter endt eksamen på våre skoler i Pakistan