Mitt i fattigstrøket hvor bare 35-40% av barne får skolegang har vi vår skole

Kreativ hverdag, tilrettelagt for utfoldelse

Allsidighet, viktig for å finne sitt talent

Dans, sjenanse fjerner og trygghets skaper