Vi har 2 primary school i Pakistan med tilsammen 200 elever. 

Vi har et nettverk av 300 husgrupper i Pakistan som følges opp med verdibasert undervisning.

Vi har et omfattende nødhjelpsarbeid på fyllinga i Mombasa og Malindi med helsehjelp, matprogram og verdibasert undervisning. 

Vi fokuserer generelt på å oppsøke de fattigste av de fattige ved kjevnlige team som sendes. 

HJELP OSS Å HJELPE DE UT AV ELENDIGHETEN