Mombasa og Malindi fyllinga

Prosjektet på fyllinga i Mombasa og Malindi har som mål å spre seg til andre områder i sitt konsept (MED MÅL OM Å GI DE ET VERDIG LIV MED GOD HELSE OG LIVSKVALITET), foreløpig er det spredd til Malindi.

Her lever mange, mange hundre mennesker i den dypeste fattigdom og elendighet. De er utsatt daglig for ekstreme bakterier, kjemikalier, giftig røyk, og har generelt et så mangelfullt kosthold at livskvalitet og livslengde er sterkt redusert. 

Et lite "for oss bagatellmessig rift i fingeren" kan for de medføre infeksjoner, koldbrann, amputasjoner og enda verre. Vi ser hele tiden tilfeller av dette. 

Vi har etablert et lokale 500m unna hvor de blir hentet til verdibasert og generell livskvalitets-undervisning.

Vi gir de direkte helsehjelp med sår og øyebehandling, veiledning, nye briller om det trengs, antibiotika og relevant salvebehandling ved behov for lengre behandling.

Vi deler ut mat når vi er der.

Den oppfølgende tilstedeværelsen ved at de samme menneskene stadig kommer tilbake virker enormt positivt, de ser at noen virkelig bryr seg og de får et spirende håp om en annerledes fremtid.

Kjenner du for å støtte dette prosjektet er kontonummer: 6120 05 65583

Tusen takk for din omsorg.