Good News nødhjelp er en organisasjon re-startet i 2010 i den form den er i dag med ideelt formål.

Våre verdier, som nestekjærlighet, omsorg, gjenspeiles i det vi gjør. 

Vårt engasjement består av å hjelpe mennesker i ytterste nød og generelt vanskeligstilte. 

Vi har ingen egen interesse praktisk eller økonomisk. 

Vi er kun opptatt av å hjelpe andre og på den måten oppleve tilfredshet over å kunne være til nytte for fattige og lidende. 

Vi tror at vi med vår overflod i Norge har muligheter både praktisk og økonomisk til å kunne utgjøre en vesentlig forskjell for veldig mange. 

Vi driver 2 skoler med tilsammen 200 elever 

Omplassering av barn uten hjem

Vi har startet over 160 nødhjelpsgrupper som samles og undervises i hjemmene.

Vi hjelper rusmisbrukere gjennom kafedrift, og hjelper de inn til rehabilitering.

Vi driver en nødhjelpskafe hvor all inntekt går til nødhjelpsformål og hvor fokuset er å hjelpe de som eventuelt kommer dit og har behov for hjelp.

Vi driver aktivt rekrutterende arbeid for å engasjere mennesker til medvirkning til nødhjelp. Fordi vi tror dette er med på å gi bedre livskvalitet for mennesker som "Har alt"

Våre mål er å stadig starte flere skoler fordi kunnskap er vesentlig for mulighet til hevet livskvalitet.

Og å utvikle og vokse mht. til de andre initiativ vi er i gang med. Og utvikle nye som er relevante for best mulig kvalitativ nødhjelp.