• Visjon:

  ¤ Fattige til god livskvalitet.

  ¤ Kunnskapsløse og analfabeter til kunnskapsrikhet.

  ¤ Undertrykte til verdighet.

  ¤ Arbeidsløse til arbeid.

  ¤ Bostedsløse til bolig.

 • Verdier:

  ¤ Medlidenhet.

  ¤ Nestekjærlighet

  ¤ Oppofrelse

  ¤ Engasjement.

  ¤ God organisering.

  ¤ Gode strategier

  ¤ Godt samarbeid.