Våre formål

 

Rekrutteringsarbeid for å engasjere mennesker til medvirkning i  nødhjelpsarbeid.

 

Undervisning for at den enkelte deltager skal få adgang til kunnskap, innsikt og ferdigheter som fremmer den enkeltes personlige utvikling og engasjement.

 

Oppsøkende/utadrettet virke blant nødlidende mennesker og hjelpe de på best mulig måte etter hver enkelts motivasjon og behov til en bedret livskvalitet.

 

Mediearbeid, med spesielt fokus på å lage TV programmer for fremme av gode og sunne verdier, og som et av virkemidlene for å mobilisere til deltagelse i nødhjelpsarbeid.

 

Opprettelse og drift av barnehjem/skole i land med nødlidende.

 

Helseforebyggende arbeid/undervisning

 

Verdi basert undervisning i disse landene.