Hjelp oss å hjelpe

Bank konto nr, skole / barnehjem: 6510 05 05147

Bank konto nr, kampanjer: 6120 05 77115  

Bank konto nr, fyllinga kenya: 6120 05 65583