Matzangoni Kenya. 2 mål tomt og kirke skrevet kontrakt på. Menigheten har ca 60 medlemmer, og trenger lydutstyr etc, vil du gi så vipps gjerne!

Fantastisk uke med Richard i Uganda og Kenya, 2 festivaler, predikantseminar, sykehus for handikappede og ordinært, fengsel, planting av menighet i unådde områder og møter i base menigheten for Good News.
Mange hundre frelst, flere konkrete helbredelser og døpt i Ånden.
Takk JESUS.

10. des, 2018

Rapporter fra skolene i Pakistan 2018

Mirakelskolene i Pakistan
Ja, de fortjener til gangs et slikt navn! 6 år etter oppstart fungerer de i beste velgående og det med forutsettinger som har sett umulige ut ved flere anledninger.
De er blitt presset av myndighetene både pga. kristen profil, terrorsikring, og utbedringsbehov. Vi har ved flere anledninger tenkt at de måtte legges ned, at man ikke var i stand til å oppfylle alle kravene både rimelige og urimelige med de begrensede midlene man har hatt til rådighet. Men som ved et mirakel har vår koordinator Khurram Shazhad klart å omlegge, opprettholde og til og med bedre innholds kvalitet og faglige resultater. Han fortjener virkelig all honnør og alle våre forbønner.
Det er 90 elever på den ene skolen og 85 elever på den andre. Siste året har de gjennomført 2 eksamener, en forberedende og en fullverdig, med høye skår, nær 90% av maks i snittkarakter. En av grunnene er den tette oppfølgingen lærerne gir elevene, antall timer de er sammen er langt flere enn elever her hjemme.
Og elevene har så vidt forskjellige utgangspunkt, noen har brutt annen skolegang pga. mangel på midler fra foresatte, men de fleste kommer fra helt andre forutsettinger, som f.eks. nærmest slavearbeid i mursteins produksjon. Og ikke minst fra ødelagte emosjonelle liv, både fra foresatte og andre, det kan være misbruk av forskjellige kategorier som alt krever lang terapi for å lege. Og skolene er som en tumleplass (forstå meg rett) for terapeutisk fremgang. De får anledning til å leke seg frem til et liv i frihet fra forkastelse og en nedtråkket sjel. Både gjennom evangeliets direkte behandling som de får mye av gjennom skolegangen og den relasjonsnærheten og muligheten til lek og moro som er integrert.
De blir tatt med på turer til dyrepark og lekepark, noe selvfølgelig antagelig ingen av de har opplevd før, her har de kommet nær til mange forskjellige dyr som de ellers bare har sett gjennom tv eller bilder og lært om på skolen. Og de har opplevd fotballkamper, cricketkamper (nasjonalsport i Pakistan) på nært hold.
Noe de også legger vekt på i undervisning, både teori og praksis er om hygiene og generell ivaretakelse av helse. Dette er et av hovedproblemene til å holdes fast i fattigdom i disse landene, det går så mye midler til helseutgifter pga. forsømmelse at man aldri kommer ovenpå, levealder reduseres og livskvalitet reduseres.
I undervisningen på søndagskolen, som nesten er som en integrert uoffisiell del av skolegangen, hvor for øvrig også mange av de foresatte kommer (mye analfabetisme), brukes mye rollespill gjennom bibelske helter og bibelske historier. Og det vises Jesus filmer. Dette er så populært at det blir særdeles trangt om plassen der på søndag morgen.
Gjennom de 2 siste årene er 25 elever uteksaminert fra skolene og gått videre til andre skoler.
Vi har ikke hatt ressurser nok til disse skolene siste årene til å lønne lærerne med det de burde hatt, og heller ikke nok midler til å bygge ut og utbedre fasilitetene slik det er ønskelig og behov for. Vi skulle så veldig gjerne gitt lærerne litt lønnsøkning, og gjort noen utbedringer, de fortjener det virkelig slik innsats de legger ned i dette. Og vi vet alle hvor mye det betyr å få en slik lønnsøkning, hvilken inspirasjon i jobben det gir. Så kjære leser, vi trenger deg som partner!

Richard betjener på skolene og menighetene i Pakistan

Richard måtte denne gangen reise på bussiness visa, Pakistanske myndigheter er ikke alltid enkle å forstå seg på, mern etter mye om og men gikk visa gjennom og vi kunne betjene og følger opp lederskapet, menighetene og skolene i Faisalabad området. 

i tillegg reiste Richard med Bjørnar Heimstad til Lahore og hadde kampanje hvor megder av mennesker tilkjennega tro på jesus, og mange ble helbredet. 

Richard måtte denne gangen reise på bussiness visa, Pakistanske myndigheter er ikke alltid enkle å forstå seg på, mern etter mye om og men gikk visa gjennom og vi kunne betjene og følger opp lederskapet, menighetene og skolene i Faisalabad området. 

i tillegg reiste Richard med Bjørnar Heimstad til Lahore og hadde kampanje hvor megder av mennesker tilkjennega tro på jesus, og mange ble helbredet. 

Fyllinga i Mombasa

Her får sultne sjeler litt ekstra sunn kost denne dagen etter at det ble fisket storfisk av engasjerte medarbeidere, samtidig får de sårt trengt sykepleie av våre 2 kvinnelige medarbeidere

Base for arbeidet i Kenya og kommende barnehjem og skole

Her har vi tuk tukene som går i transport trafikk og bringer inn litt til arbeidet og her har vi basens kontor og menighet og her blir det en liten skole og et lite barnehjem

Arbeid blandt rusmisbrukere

Matutdeling, sykepleie og fine samtaler om hvordan å komme seg ut av misbruket ved eksemplets makt ved eget vitnesbyrd

Hyppige fengselsbesøk hvor fangene får undervisningsbøker om grunnfestelse i det kristne livet

Nye medarbeidere har vært ute å fisket storfiske og deler ut på fyllinga

Skolene i Pakistan

Vekst: Året 2016 har medført økning fra 150 til 170 elever på de 2 skolene.

Ny tuk tuk: For å kunne heve elevantallet var vi helt avhengig av flere tuk tuker, og i begynnelsen av året fikk vi inn midler fra trofaste givere til dette og vi kunne kjøpe 1 ny tuk tuk, vi har nå 2. Denne ene økte elevantallet med 15 elever. Men fremdeles er ikke kapasiteten sprengt på skolen og med 2 tuk tuk til kan vi øke til 100 elever også på denne skolen. 

Graduering: Gode eksamensresultater for elevene, (bedre enn offentlige skoler) og 16 elever som graduerte med ferdig primary school som 14-15 åringer. Eksamensresultater feires behørig med premiering. Hvilket også betyr at nye elever kunne tas inn for ny termin. 

Nye lærere: 2016 ble et år med økt kvalitet på lærerne, nye lærere med mer faglig kompetanse er ansatt og andre er blitt kurset for å heve kompetansen. 

Nye skolelokaler for den ene skolen: Vi har gått gjennom en vanskelig tid med eiere som ville selge og en stund så det ut som om skolen måtte stenge og 100 elever ville stått uten skolegang. Men Herren kommer aldri for sent, på vårparten var det i orden med nye OG BEDRE lokaler i elevenes nærområde, noe som var helt vesentlig for at de skulle ha mulighet til å komme seg til skolen. 3 mnd. ble brukt til å sette i stand de nye lokalene. de er nå tatt i bruk og jevnt over er alle fasilitetene bedre enn på den gamle.

Sy senter: Mange av barna kommer fra familier med bare mor. På skolene tilbys mødre eller andre kvinnelige foresatte å komme for å lære seg sy yrket. En skredder kommer og underviser, de syr noe til skolene og hjelper til på den måten. Planen er at de skal få en mikrofinansiering (symaskin/bord/noe utstyr) slik at de kan begynne en liten business og få en inntjening til familien. Her trenger vi givere til dette spesifikke formålet, noen som vil gi slik at vi kan opprette en mikrofinans kasse. 

Enkelt historier: Det kan trekkes frem uendelig med historier fra disse barna og hvilken endring som er skjedd som følge av skolegang og integrering i kristent miljø med fokus på disippelgjøring. Både barna, familiene, og deres omgivelser endrer karakter og kvaliteten på livet blir en helt annen, med håp for fremtiden.

Mange av guttene har blitt homoseksuelt misbrukt og har med seg forferdelige historier, uten foreldre og fremtid og håp. De kommer inn på skolen som forskremte usikre barn, men etter som tiden går gjør Herren et fantastisk verk i de og de lyser opp med smil om munnen og tro og håp på fremtiden. De hadde ingenting og mange var barnearbeidere i mursteins industri og er som slaver å betrakte (45 av 70 elever på den ene skolen kommer fra barnearbeid). Nå tør de å drømme om en helt annen fremtid, noen vil bli lege, andre sykepleier, andre flyver, begrensningene i sinnet er blitt brutt og ikke bare det men de går også målrettet inn i drømmene. 

Vi gir all ære til Jesus for dette fantastiske verket og benytter anledningen til å takke givere som bidrar til at dette kan skje.

NB: Vår koordinator i Pakistan: En særlig viktig person for at det skal lykkes er vår kjære og høyt aktede koordinator Khurram Shazhad, han har i tillegg til å lede skolene vært i Kenya utsendt av oss i begynnelsen av året med festival, seminar og masse annet til velsignelse for landet, blant annet dåp i det Indiske hav. I tillegg har han reist rundt og plantet 16 nye menigheter i distriktet vi hadde vår siste festival i Pakistan. Sett ham gjerne opp på din faste bønneliste! 

Første tuk tuk er kjøpt inn til drosjedrift og all inntekt går til prosjektet på fyllinga

Første steg i konkret prosjekt for fyllplassen i Mombasa .
Helsebehandling/matutdeling/undervisning/arbeidstrening.

Her bor de

Matutdeling på fyllinga i Mombasa

Kø for helsehjelp på fyllinga

Sårbehandling

De lever i kjemikalier og sterk forurensning

3 kvinner ferdig med sytrenings programmet og nå i full jobb på syfabrikk

Eirik med barna på søndagskolen

Kvinneteam, arbeid for å hjelpe kvinner til arbeid

Søndagskole undervisning

Søndagskole undervisning

Ute å hjelper narkomane

Myndighetene krevde høyere mur på skolen

Nybygde skolelokaler

60 elever er nå på Good Hope skolen

Sysenteret er nå mer konkret i gang i Pakistan

Good News i Pakistan skolen har 100 elever