Inngang til lokalene

Kvinner i veldig vanskelig livsituasjon får arbeid

Vi syr skoleuniformern til barn på skoler

Vi trenger flere symaskiner til flere arbeidsplasser