Arbeid for fattige enker, livsforvandlende

Kvinnene gis arbeid og barna deres skolegang