Barn uten foreldre som har råd til skole

Glade barn som har fremtid og håp

Primitive forhold hindrer ikke kunnskap

Kunnskap er alt, uten den er dårlig stilt her

Hverdag med mening og fremtidsmål